Główne zasady, które należy znać podpisując umowę o pracę

Każdy dorosły człowiek pewnego dnia zaczyna karierę zawodową i stanie się osobą zatrudniającą lub zatrudnianą. Zawierając umowę o pracę każda strona chce być pewnym, że wszystko zostało przeprowadzone przepisowo. Gdy ktokolwiek ma zastrzeżenia dotyczące zwartej umowy, można skonsultować się ze specjalistą, który ma doświadczenie w tym zakresie. W tym celu wystarczy wpisać hasło adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Gdańsk w wyszukiwarce, lista specjalistów będzie bardzo długa. O czym trzeba pamiętać przy zawieraniu umowy o pracę?

Umowa o pracę – jakie są jej rodzaje?

W kodeksie pracy znajdują się 3 wersje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony. Pierwsza z nich jest zawierana z reguły z nowo zatrudnianym pracownikiem i jest sposobem na sprawdzenie kwalifikacji pracownika. Okres takiej umowy to maksymalnie 3 miesiące, jednak pracodawca w dowolnym momencie może go skrócić. Taki rodzaj umowy może posłużyć również do zatrudnienia obecnego pracownika na nowym stanowisku dla sprawdzenia jego predyspozycji Kolejną opcją jest umowa na czas określony, która może być zawierana na maksymalny okres 33 miesięcy i podpisana maksymalnie trzy razy. Ostatnią, najkorzystniejszą z punktu widzenia pracownika, jest umowa na czas nieokreślony. Taka umowa musi być obowiązkowo zawarta po zakończeniu obowiązywania dwóch wcześniejszych umów, ale oczywiście można ją zawrzeć w dowolnym momencie – wszystko jest zależne od woli osoby zatrudniającej. Umowa na czas nieokreślony daje pracownikowi lepsze bezpieczeństwo i pewność, że nie straci pracy wraz z zakończeniem umowy. Co więcej, jej rozwiązanie jest regulowane prawnie i daje pracownikowi dłuższy okres wypowiedzenia.

Jakie zapisy należy uwzględnić w umowie o pracę?

Każda umowa o pracę powinna jasno definiować jej strony, typ umowy i datę jej obowiązywania oraz warunki pracy. Szczególnie istotny jest ostatni punkt, który musi opisywać rodzaj wykonywanej pracy. Oznacza to, że w umowie o pracę musi być jasno opisana nazwa powierzanego stanowiska pracy oraz jego obowiązki. W umowie zawrzeć powinno się także miejsce wykonywania pracy, najczęściej jest ono wyznaczone jako punkt geograficzny z konkretnym adresem. Umowa o prace powinna określać też wysokość zarobków oraz wymiar czasu pracy. Nie można zapominać, że wynagrodzenie powinno zostać podane jako stawka miesięczna lub godzinowa i nie może być mniejsze niż obowiązujące w danym roku wynagrodzenie minimalne (2800 złotych brutto w 2021 roku). Wymiar czasu pracy określa, czy pracownik zostaje zatrudniony w ramach całego etatu, czy tylko jego części.